ÍNDIA DEL NORD I RAJASTHAN: Un tresor d’experiències