Vietnam i Cambodja, temples bressolats per la natura.