Truca: 93 343 52 00
 

CATALÀ

Tant el missatge de correu com els documents que, si escau, porti com a annexos, poden contenir informació reservada i / o confidencial, destinada exclusivament per a l’ús del destinatari o la persona responsable de lliurar-lo al mateix, estant el seu ús no autoritzat prohibit legalment. El seu contingut no constitueix un compromís per BARAKA CLUB DE VIATGES excepte ratificació escrita per ambdues parts. En cas de la seva recepció per error, preguem ens ho comuniqui per igual via, s’abstingui de realitzar còpies del missatge o documents adjunts, remetre o facilitar-lo a un tercer, i procedeixi si no, a la seva eliminació.

CASTELLANO

Tanto el mensaje como los documentos que, en su caso, lleve como anexos, pueden contener información reservada y / o confidencial, destinada exclusivamente para el uso del destinatario o la persona responsable de entregarlo al mismo, estando su uso no autorizado prohibido legalmente. Su contenido no constituye un compromiso para BARAKA CLUB DE VIATGES excepto ratificación escrita por ambas partes. En caso de su recepción por error, rogamos nos lo comunique por igual vía, se abstenga de realizar copias del mensaje o documentos adjuntos, remitir o facilitar a un tercero, y proceda en su defecto, a su eliminación.

ENGLISH

Both the message and the documents, if any, take as attachments, may contain confidential information and / or confidential, intended only for the use of the recipient or the person responsible for delivering it to the same, while its use is not authorized legally prohibited. Its content does not constitute a commitment by BARAKA CLUB DE VIATGES unless written ratification by both parties. In case of receipt by mistake, please let us know via alike, refrain from making copies of the message or attachment, or send it to provide a third party, and if applicable, its elimination.

Utilitzem cookies per garantir que tingui la millor experiència al nostre lloc web.
Més informació